Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica

O nás

Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní vznikla  28.2.2001   na podnet samotných špeciálnych pedagógov. Zakladateľkou asociácie je špeciálna pedagogička PaedDr. Kvetoslava Mojtová, ktorá je zároveň aj jej čestnou predsedkyňou. 

Aktuálna predsedkyňa Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní je Mgr. Bianka Kubovičová.

Posledné podujatie

AŠP dňa 28.9.2020 podpísalo Memorandum o spolupráci pri doučovaní študentami vysokých škôl ako nástroja podpory pre žiakov a žiačky s ťažkosťami v učení,spôsobenými pandémiou COVID-19.

Memorandum bolo podpísané medzi MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a AŠP.


https://www.minedu.sk/studenti-pedagogiky-pomozu-ziakom-ktori-pre-pandemiu-ostali-mimo-vyucovania/

Aktuálne dianie

Propagácia Asociácie špeciálnych pedagógov vrámci Slovenska

Obnovenie členskej základne a získavanie nových členov

Prosíme členov, ktorí tak ešte neurobili, o zaplatenie členského za kalendárny rok 2021.

ĎAKUJEME !


Pripravujeme pre vás


V prípade priaznivej situácie ohľadom pandémie COVID-19, by sme radi zorganizovali  Valné zhromaždenie AŠP.

Radi by sme ho zrealizovali v mesiaci máj 2022

O podrobnostiach  budeme včas informovať !
Hlavné poslanie Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní

Sem vložte podnadpis
AŠP je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je hájiť záujmy členov, zhromažďovať a rozširovať poznatky a informácie o práci špeciálnych pedagógov
.Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní má v súčasnosti 3 pracovné sekcie, ktoré sú zostavené podľa pracovného zaradenia špeciálneho pedagóga


  • Sekcia 1 -  školských špeciálnych pedagógov                    PaedDr. Zuzana Staňová                                         a špeciálnych pedagógov                           zuzka_stanova@centrum.sk                                                                        
  • Sekcia 2 -  špeciálnych pedagógov CPPP a P                    asociacia1spsp@gmail.com                                                                                 
  • Sekcia 3 -  špeciálnych pedagógov CŠPP a SCŠPP           PaedDr. Jarmila Dragulová                                                                                                           yarmilad@gmail.comStaň sa členom

Po vyplnení prihlášky zaplatiť členský poplatok vo výške 10,- €/rok

na číslo účtu: IBAN kód SK1711000000002944027701

Podmienky členstva

Členom Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní sa môže stať každý špeciálny pedagóg alebo osoba s vysokoškolským vzdelaním, ktorá pracuje  vo vzdelávacom, výchovnom alebo  poradenskom zariadení .


Rýchly kontakt

Kontaktná adresa:

Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní                                          

Puškinova 806/27                                 

018 51   Nová Dubnica 

Zavolajte nám:    0918 626 501

Napíšte nám:       asociacia1spsp@gmail.com

Vytvorte si webové stránky zdarma!