Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica

O nás

Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní vznikla  28.2.2001   na podnet samotných špeciálnych pedagógov. Zakladateľkou asociácie je špeciálna pedagogička PaedDr. Kvetoslava Mojtová, ktorá je zároveň aj jej čestnou predsedkyňou. 

Aktuálna predsedkyňa Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní je Mgr. Bianka Kubovičová.

Posledné podujatie

Valné zhromaždenie AŠP
sa konalo 26.5.2022 v Trenčíne za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, Štátnej školskej inšpekcie a VÚDPaP-u.

12. 10. 2022 sa v Prievidzi konala prednáška "Exekutívne funkcie u detí a možnosti ich rozvoja" - lektorkami budú jedna z autoriek programu ROPRATEM a vysokoškolské pedagogičky z odboru psychológia Pedagogickej fakulty Jihočeskej Univerzity v Českých BudějoviciachAktuálne dianie

Propagácia Asociácie špeciálnych pedagógov vrámci Slovenska

Obnovenie členskej základne a získavanie nových členov

Prosíme členov, ktorí tak ešte neurobili, o zaplatenie členského poplatku za aktuálny kalendárny rok.

ĎAKUJEME !


Informácia

 možnosť zakúpenia si

Informatívno-metodických materiálov pre školských špeciálnych pedagógov alebo pedagogických asistentov

cena

10 eur pre členov AŠP

13 eur pre nečlenov

za 1 materiál


       

Hlavné poslanie AŠP


AŠP je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je hájiť záujmy členov, zhromažďovať a rozširovať poznatky a informácie o práci špeciálnych pedagógov
.AŠP má v súčasnosti 3 pracovné sekcie, ktoré sú zostavené podľa pracovného zaradenia špeciálneho pedagóga


  • Sekcia 1 -  školských špeciálnych pedagógov                        PaedDr. Zuzana Staňová                                                                                                                        zuzka_stanova@centrum.sk                                                                        
  • Sekcia 2 -  špeciálnych pedagógov poradní                           Mgr. Bianka Kubovičová                                                                                                              asociacia1spsp@gmail.com                                                                                 
  • Sekcia 3 -  špeciálnych pedagógov škôl pre žiakov so ZZ     PaedDr. Jarmila Dragulová                                                                                                                       yarmilad@gmail.comStaň sa členom

Po vyplnení prihlášky zaplatiť členský poplatok vo výške 10,- €/rok

na číslo účtu: IBAN kód SK1711000000002944027701

Podmienky členstva

Členom Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní sa môže stať každý špeciálny pedagóg alebo osoba s vysokoškolským vzdelaním, ktorá pracuje  vo vzdelávacom, výchovnom alebo  poradenskom zariadení .


Rýchly kontakt

Kontaktná adresa:

Mgr. Bianka Kubovičová

Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní

Úzka 2

971 01 Prievidza 

Adresa sídla AŠP:                                       

Puškinova 806/27                                 

018 51   Nová Dubnica 

Zavolajte nám:    0918 626 501

Napíšte nám:       asociacia1spsp@gmail.com

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky